İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Permolit Boya olarak İnsan Kaynakları politikamız; İnsan Kaynakları yönetimi fonksiyonlarını ve organizasyon yapılanma faaliyetlerini şirketimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde planlamak ve gerçekleştirmektir. Permolit Boya olarak amacımız, çalışanlarımızın yetenek ve becerilerinin artırılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunan kaynakları sunmak; iç iletişimi sağlamak; profesyonellik, yenilikçilik, liderlik ve kaliteyi destekleyen ortamı yaratmaktır.

Permolit Öz Değerleri

Permolit Boya çalışanlarının sahip olmaları ve geliştirmeleri gereken 3 temel yetkinlikleri vardır bunlar;

 1. PROFESYONELLİK
 2. YENİLİKÇİLİK
 3. LİDERLİK

BU 3 TEMEL YETKİNLİĞİN PARALELİNDE:

 1. YAPTIKLARI İŞİN TÜM DETAYLARINI VE İNCELİKLERİNİ BİLİR VE ONLARA HAKİM OLACAK ŞEKİLDE SÜREKLİ KENDİLERİNİ GELİŞTİRİRLER.
 2. İŞLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPAR VE EN İYİYE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIRLAR,
 3. KENDİLERİNDEN BEKLENEN HEDEFLERİ EN ETKİLİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİRİLER.
 4. KATMA DEĞER YARATAN FİKİRLER, ÜRÜNLER VE METOTLAR GELİŞTİRİR VE BUNU ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİRLER,
 5. DEĞİŞEN İŞ KOŞULLARINA RAKİPLERİNDEN ÖNCE UYUM SAĞLARLAR,
 6. BÜYÜME VE KARLILIK İÇİN SÜREKLİ ARAŞTIRIR, VERİ TOPLAR VE BUNLARI ÇALIŞMA ARKADAŞLARI İLE PAYLAŞIRLAR,
 7. YÖNETTİKLERİ EKİPLERİN ŞİRKET HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA, İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALARINI SAĞLARLAR,
 8. ŞİRKET HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KARARLI, SAĞDUYULU BİR ŞEKİLDE DEĞİŞİMDEN KORKMADAN ÇALIŞIR, YÖNETTİKLERİ EKİPLERİ EN YÜKSEK VERİMİ ALACAK ŞEKİLDE YÖNLENDİRİRLER.

Eğitim

Permolit Boya’da misyon, vizyon ve hedefler doğrultusunda çalışanlarımızın teknik bilgi ve kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. Şirketimiz insan kaynakları politikaları içerisinde, stratejik bir öneme sahip olan eğitim sistemimiz, çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı hedeflemektedir.

Eğitim sistemimiz, şirketimizdeki organizasyon yapısına paralel olarak oluşturulmuştur. Şirketimizde göreve yeni başlayan çalışanlarımız, pozisyonlarına uygun olarak Oryantasyon, Ürün Eğitimleri, Teknik Eğitimlere katılırlar. Daha sonra kariyer basamakları doğrultusunda teknik bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitim programlarına katılımları sağlanarak gelişimleri desteklenir. Permolit Boya eğitime değer veren, çalışanlarını sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir okuldur. Hedeflerini gerçekleştirmenin ve daha ileriye gitmenin sürekli gelişme ve öğrenme ile mümkün olduğunun bilincindedir.

Kariyer Olanaklarımız

Permolit Boya’ lı Olmak; Güvenli, istikrarlı, sağlam, en iyi teknolojiyi kullanan bir yapı içerisinde, çalışkan, dinamik, Profesyonel, Yenilikçi, Lider Permolit Boya’lılar arasına katılabilmek bir ayrıcalıktır. Gelin, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

Açık pozisyonlarımızı görmek için tıklayınız…